SV

Rom II: fastställa tillämplig lag i gränsöverskridande ärenden

Read time: 5 minutes

I New Law Journal av den 24 februari 2017 rapporterar Kelvin Farmaner från Forum of Insurance Lawyers och partner i Trethowans LLP, Paul Lavelle, Claims Manager hos Van Ameyde UK och Charles Dougherty QC hos 2TG om en aktuell tillämpning av artikel 4.3 i förordning (EG) 864/2007 (även kallad Rom II).

Imålet Pickard mot Marshall med flera; Generali France Assurances mot Marshall med flera, där Van Ameyde UK företrädde Generali, har ett överklagande från en brittisk försäkringsgivare till Court of Appeal ogillats, vilket innebär att det ursprungliga avgörandet i High Court står fast. Detta tros vara det första rapporterade fallet i Storbritannien där artikel 4.3 har hänvisat tillbaka till samma lag som artikel 4.1 och avgörandet kommer att vara av intresse vid fastställandet av tillämplig lag för fall med flera skadelidande (såsom vid seriekrockar).

Fallet gäller en olycka i Frankrike där en oförsäkrad fransk bil kolliderade med två brittiska medborgare som stod bakom en bil och släpvagn som var registrerade i Storbritannien, samtidigt som släpvagnen hanterades av en bärgningsbil registrerad i Frankrike vid sidan om motorvägen. Efter att ha kört på de båda personerna kolliderade den franska bilen med släpvagnen och tryckte in den i den brittiskregistrerade bilen som i sin tur krockade med bärgningsbilen. En person kastades framåt av kollisionen och landade utanför fordonen och fick svåra skador. Den andra personen kastades av från den franska bilens främre del och därefter föll släpvagnen ned på hans ben. Han omkom på olycksplatsen.

Talan i domstol väcktes i två fall i England av de brittiska offren. Frågorna gällde (i) om fransk eller engelsk lag var tillämplig på frågan om skadeståndsansvar; (ii) om fransk lag var tillämplig, huruvida det brittiska fordonet och den franska bärgningsbilen var ”inblandade” i den mening som avses i den tillämpliga franska lagen (Loi Badinter), och (iii) om MIB var ansvarig enligt 2003 års förordningar. Domstolen fastställde att fransk lag var tillämplig.

Avgörandet ger en praktisk utgångspunkt i komplexa mål med flera parter för testet ”uppenbart närmare anknytning”.

Quote
Kelvin Farmaner

Forward thinking

Get the latest news and industry thoughts from Van Ameyde. With 75 years’ experience, you can count on our insights and knowledge to help you ensure your continuing success.  More articles

Organisation

2 min reading

Van Ameyde Sweden anställer ny VD

Lär mer >

Samarbetspartners

4 min reading

Van Ameyde acquires Quadra Claims Services

Lär mer >

Claims management

2 min reading

A new year is fast approaching and, for 2021, Brexit will play a significant role

Lär mer >

Digital transformation

5 min reading

Importance of detection & response cyber incidents neglected

Lär mer >

Samarbetspartners

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Lär mer >