SV

Om oss

Leadership secured

Våra ledare är branschexperter, innovationspionjärer och engagerade förespråkare för etisk företagsledning. Vårt gemensamma och individuella engagemang präglar varje kundrelation vi har och varje tjänst vi tillhandahåller.

RWTÜV som hjälper oss med detta är ett tyskt holdingbolag för leverantörer av tekniska tjänster. RWTÜV är fokuserade på långsiktiga åtaganden och sätter hållbarhet och positiv utveckling framför kortsiktig vinst.

Läs presentationerna av Van Ameydes ledning.

Heidi Mohaugen

Regional Managing Director

Heidi Mohaugen är ansvarig för alla Van Ameydes enheter i Norge, Sverige och Danmark med sin bas i Oslo. Efter att ha arbetat i försäkringsbranschen i femton år, anslöt sig Heidi till Van Ameyde i november 2016. I sin roll som VD för den Skandinaviska regionen fokuserar Heidi på operationell smidighet samt utveckling av nya verksamheter, alltifrån automatiserade lösningar till kapacitetslösningar, både on-site och inhouse. Heidi Mohaugen har en magisterexamen från Norska ekonomihögskolan med inriktning mot förändringshantering. Här studerade hon även marknadskommunikation och företagsekonomi. Hennes tidigare roller inkluderar affärsutvecklingschef sakförsäkring och affärsutvecklingschef livförsäkring på SpareBank1 Forsikring, samt andra olika projektledningsroller.

Anine Lie

Operational Manager Norway

Anine Lie är operations manager för Norge och har ansvaret för den dagliga driften på vårt kontor i Oslo. Anine startade hos Van Ameyde 2022, men har många års erfarenhet inom både sakförsäkring och livförsäkring. Efter 20 år i branschen har hon skaffat sig riktigt mycket erfarenhet inom ändringsledning och performance management. Tillsammans med den norska ledningsgruppen har Anine fokus på att göra Van Ameyde till en attraktiv arbetsplats och det naturliga samarbetspartnern för våra kunder. Nyckeln är att satsa på de ungas entusiasm och talang i kombination med kompetens och erfarenhet.

Marcus Olsson

Managing Director Sweden

Marcus Olsson ansvarar för Van Ameyde i Sverige. Marcus kommer från roller som Affärsområdeschef på Everfresh och senast som Head of Operations på fastighetsbolaget Heimstaden.  I tillägg har Marcus även varit med i två Start-ups inom tech. Marcus började på Van Ameyde i september 2023 i rollen som VD för Sverige. Inom ramen för rollen leder och utvecklar han den svenska verksamheten i linje med företagets vision och strategier med syftet att företaget uppnår sina kortsiktiga och långsiktiga mål. Marcus är utbildad yrkesofficer och polis och representerar ett värderingsstyrt ledarskap med affärsmässigt fokus.

Vibeke Haugard

Operational Director Denmark

Vibeke Haugaard, som ansvarar för den dagliga ledningen i Van Ameyde Danmark, har varit anställd i försäkringsvärlden sedan 1980, specialiserad på Motor, personskador, inkl. arbetsskada och rättshjälp. Vibeke började på Van Ameyde 2008 och har sedan 2016 varit daglig chef där hon har byggt upp företaget för att kunna driva en trygg och säker business. Det finns en hel rad färdigheter och många års erfarenhet på det danska kontoret, som handlägger alla typer av skador. Vibekes personliga mål är att de anställda ska fortsätta att tycka att de har en av världens bästa arbetsplatser.

Anders Grotte

Business Development Director

Anders Grotte ansvarar för affärsutvecklingen på Van Ameyde i Sverige, Norge och Danmark. Ansvaret sträcker sig över försäljning och marknad såväl som att utveckla Van Ameydes produktportfölj. Anders jobbar tätt med andra regionala business development kolleger inom Van Ameyde för att utveckla och ta produkter och tjänster från Europa till Skandinavien. Anders kom till Van Ameyde 2017. Han har för det jobbat som konsult i 5 år med att hjälpa norska försäkringsbolag på skadesidan med kostnadsreduktioner och förbättringsprojekt. Han har utöver det mer än 10 års erfarenhet i olika kommersiella ställningar på båda sidor om bordet i många olika branscher.

Ann Kryhl

HR Manager

Ann Kryhl, en entusiastisk HR-ledare från Skandinavien. År 2022 anslöt hon sig till Van Ameyde i rollen som HR-manager. Med hennes 15-åriga karriär inom konsultbranschen med roller inom IT och R&D bringar hon ett fokus på medarbetarengagemang, företagskultur och ledarskap. I sin roll utformar hon ramverk, regelverk och strukturer för att skapa den bästa arbetsplatsen. Anns mål är att forma Van Ameyde till den idealiska arbetsplatsen tillsammans med hennes engagerade team. Varje dag är en möjlighet att prioritera människor och Van Ameyde Scandinavias gemensamma värderingar.

Aksel Kopstad

Risk and Compliance, Head of Legal

"Aksel Kopstad är advokat och har lång och bred erfarenhet av försäkringsrätt och Risk&Compliance. Aksel har sin juridiksexamen från Universitetet i Oslo. Han har varit handläggare och utrett invaliditetsärenden hos NAV. Han har även varit verksam som advokat i advokatfirman Anthi & Aaløkken och hanterat försäkringsfall för klienter. Sedan 2008 är Aksel Kopstad chef på Van Ameydes juridiska avdelning R&C och han bistår organisationen både internt och externt, för vårt stora urval av klienter."

Trine Hæhre Ulven

Finance Manager Scandinavia

Trine är Finance manager för Van Ameyde i Skandinavien och startade hos oss 2013. Trine har flerårig erfarenhet som controller i både små och stora företag i och utanför Norge i flera olika branscher. Som Finance manager är det Trines ansvar att de Skandinaviska bolagen inom Van Ameyde hanterar sin bokföring efter gällande regelverk i respektive land. Samt att konsoliderad rapportering på finanssidan görs till moderbolag inom Van Ameyde. Trine har anställda inom Finance i Norge, Sverige och Danmark.

Jan-Michiel Cillessen

Operativ chef / styrelseledamot

  • Operativ verksamhet
Som operativ chef ansvarar Jan-Michiel Cillessen för alla operativa aspekter hos Van Ameyde, med huvudfokus på skadehantering. Att reagera på Van Ameydes tillväxt-, diversifierings- och marknadskrav, samt säkerställa flexibilitet i verksamheten genom utmärkt operativ ledning är Jan-Michiel Cillessens primära mål. Förutom operativ ledning och strategiutveckling ansvarar Jan-Michiel Cillessen för genomförandet av stora och komplexa kontrakt för försäkringsgivare och riskhanterare, samt för samordningen av relaterad IT-utveckling och IT-implementering. Jan-Michiel Cillessen har studerat Information Management & Technology vid Tilburg University, Supply Chain Management (IMD) och Finance (INSEAD). Hans tidigare befattningar inbegriper bland annat verkställande direktör för sakförsäkringar för små och medelstora företag och direktör för kundtjänster inom sakförsäkring hos Nationale-Nederlanden, samt olika tillsynsbefattningar.

Bob de Bruijn

Styrelseledamot

Bob de Bruijn har utsetts till styrelseledamot från och med den 1 januari 2019. I sin roll är han ansvarig för den komplexa och kommersiella divisionen för skadereglering med fokus på strategier och verksamheten. Divisionen erbjuder en helhetslösning för kommersiella kunder och deras försäkringsgivare inom områdena sjöfrakt, skrov och maskiner, kommersiell egendom samt ansvars-, bil- elektronik- och datorförsäkringar. I juni 2020 tillträdde han rollen som Ekonomichef. Bob de Bruijn fick en ledande roll på Van Ameyde International den 1 september 2018, och därefter utsågs han till Regionchef för Benelux. Som regionchef för Benelux genomförde han en framgångsrik tillväxtstrategi och utvidgade regionens serviceerbjudande. Bob de Bruijn började på Van Ameyde 2009. Som internationell projektledare lyckades Bob framgångsrikt slutföra olika komplexa gränsöverskridande projekt. Han gick vidare 2011 och blev affärsutvecklingschef för att sedan avancera till affärsutvecklingsdirektör inom Van Ameyde-gruppen. Under hans ledning har affärsutvecklingsavdelningen genomgått en betydande tillväxt och säkrat ett imponerande antal paneuropeiska kontrakt. Bob har en masterexamen i ekonomi och näringsliv från Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Han avslutade sin utbildning med ett doktorandprogram vid Fontainebleau.

Piet Middelkoop

Verkställande direktör och styrelseordförande

  • Affärsutvecklingsstrategi
  • Fusioner och förvärv
  • IT-strategiutveckling
Piet Middelkoop har varit Van Ameydes koncernchef och styrelseordförande sedan 2006. Han kom till Van Ameyde som styrelseledamot och verkställande direktör för Van Ameyde UK 2005. Piet Middelkoop är ingenjören bakom Van Ameydes IT-drivna strategi som har underlättat företagets imponerande tillväxt under det senaste decenniet. Som styrelseordförande ansvarar Piet Middelkoop för affärsutvecklingsstrategi, IT-strategi och IT-utveckling samt fusioner och förvärv. Piet Middelkoop har en magisterexamen i offentlig förvaltning från universitetet i Leiden. Han har haft olika befattningar under sin karriär, bland annat som verkställande direktör (och en av grundarna) för KPMG FlexSourcing, Senior Manager hos PMG Management Services samt Sector Manager Healthcare & Social Welfare hos Cadans. Dessutom har Piet Middelkoop varit en icke-verkställande direktör i ett ömsesidigt försäkringsbolag sedan 2014.