SV

Insurance Suite

Kom ut på marknaden snabbare och öka effektiviteten med vår appsvit för sak- och olycksfallsförsäkringarnas hela livscykel.

Marknadsföring online, självbetjäningsmiljöer, underwriting, administration av försäkringsavtal, många distributionskanaler – vi gör det till vår uppgift att hjälpa dig att få dina system att arbeta för och inte emot dig. Vi behåller det som är bra, utvecklar snabbt det du behöver och kopplar samman allt effektivt och felfritt. Säkra din digitalisering snabbt och kostnadseffektivt med vår modulära SaaS-programvara för flera användare och få:

  • hög flexibilitet, för kortare tid till marknaden
  • modern API-ledd uppkoppling, var du än behöver det
  • dramatiska effektivitetsökningar för att förbättra totalkostnadsprocenten (combined ratio)

På en marknad med stor konkurrens har behovet att gå över från äldre till automatiserade system aldrig varit större. Som branschexperter vet vi vad du behöver. Vi kopplar samman försäkringstagare, ombud och återförsäljarportaler med dina interna avdelningar och appar. Genom att tillämpa spjutspetsteknik tillhandahåller vår Insurance Suite prediktiv analys och regelbaserat beslutsfattande i varje steg på vägen. Som ett led i vår ständiga strävan att säkra dina ambitioner, är Van Ameyde stolt över sitt samarbete med innovativa InsurTech-företag. 

Uppgradera till smart

Resultat: ett konkurrensövertag när det gäller marknadsledtid, flerkanalsdistribution, riskbedömning och övertygande kundresor.

Fler än 60 ansedda försäkringsbolag i Europa drar redan nytta av vår Insurance Suite. Anslut dig till dem så kan vi hjälpa dig att accelerera även din verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Anders Grotte

Hitta ett kontor I din region