SV

BuckleUp

Van Ameydes lösning hjälper fleet managers att upptäcka och hantera skador på sina fordon.

Allt eftersom det kommer fler och fler plattformar för att hyra fordon så blir problemen med att identifiera skador allt vanligare. Fleet managers får oftare problem med att bestämma när en skada har skett och vem som är ansvarig för skadan med tanke på att fordonet har använts av flera förare under en kort tidsperiod.

I samarbete med Eviid, som har utvecklat en teknik för hantering och lagring av video som bevismaterial, så kan Van Ameyde nu presentera BuckleUp som ett verktyg för att hjälpa skadereglerare och besiktningsmän at hantera dessa skador mer effektivt.

BuckleUp är ett optimalt registreringsverktyg för alla typer av aktörer med bilflottor där flera förare är involverade i användandet av fordonen. Vår lösning möjliggör att förarna enkelt kan spela in en video innan och efter ett fordon har blivit använt och därigenom bevisa status på fordon och när en eventuell skada skett.

Alla filmer inkluderar information om tid för filmen, datum, GPS koordinater. Ingen information kan bli förvanskad eller ändrad på något sätt.

Om en skada har skett kan skaderegleraren enkelt komma åt allt material och i många tillfällen kan man spara in på kostnader för besiktningar.

Filöverföringen är effektiv och det fungerar fint att lasta upp filmerna genom en vanlig 3G uppkoppling på telefonen, till säkra servers.

Förebygger bedrägerier, minskar kostnader och skyndar på processen!

Vinsterna med att använda BuckleUp är:

  • Effektiv och användarvänlig skadeanmälan – Användaren kan anmäla en skada enkelt med hjälp av sin video
  • Förebygger bedrägerier – Den säkra IT-miljön förebygger att någon kan manipulera med filer som är uppladdade
  • Problemfri integration – Klar att integreras på ett enkelt sätt och kan användas på alla typer av enheter
  • Snabb uppladdning – Filer kan snabbt lastas upp inom någon minut med endast 3G eller till och med GPRS-anslutning

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region