SV

Sjöansvar

Oberoende och objektiv utredning av skadeståndskrav för sjöfartsindustrin

Konsekvenserna av sjöfartsrelaterade skador är ofta enorma. Så är även mängden möjliga typer av förluster. Föroreningar, problem med bunkers kvalitet, skador på last, fartyg eller kajer samt flytande objekt och offshore-anläggningar: Varje skadeståndskrav kräver högt kvalificerad teknisk sakkunskap. Inte bara för att undersöka orsaken och vilka som är ansvariga, utan även för att effektivt minimera förlusterna. Inklusive saneringsåtgärder vid oljeutsläpp.

För att trygga sina intressen behöver aktörerna inom sjöfartsindustrin – befraktare, stuvare, terminaloperatörer, redare, försäkringsgivare och P&I-klubbar – specialister som

  • är oberoende, objektiva och alltid efterlever aktuella lagar och förordningar
  • har verklig teknisk sakkunskap på alla områden inom sjöfartsinspektion
  • erbjuder enhetliga servicenivåer oavsett var i världen skadan uppkommer

Var och när du än behöver oss

Van Ameydes globala nätverk av mycket erfarna inspektörer arbetar för sjöfarts- och off-shore industrin i stort. Oberoende och objektivt. Dessutom har vi varit officiella P&I-klubbskorrespondenter under decennier. Med över 100 inspektörer och konsulter i hela världen är Van Ameyde Specialists den enskilt största tjänsteleverantören till sjöfarts- och off-shore industrin.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region