SV

Kasko

Inspektioner av arbets och entreprenadmaskiner, fartyg, offshore-anläggningar samt fasta och flytande objekt

Skador på arbets- och entreprenadmaskiner, kollisioner med fartyg, kajer, pirar och liknande brukar leda till betydande anspråk – både mot kaskoförsäkringar och när det gäller skadeståndskrav mot operatörer, redare och P&I-klubbar.

I varje enskilt fall undersöker vi skadans orsak och omfattning, utarbetar reparationsspecifikationer samt tar in, utvärderar och förhandlar om anbud. Vi fokuserar också på avbrott, d.v.s. förlust av inkomster till följd av kaskoskada. Vi assisterar även sjöfartsindustrin med följande:

  • bärgning och avlägsnande av vrak
  • utredningar av kollisioner och grundstötningar
  • tvister om kvaliteten på bunkerolja

Även när skadan inte täcks av H&M eller P&I

Van Ameyde Specialists är experterna att vända sig till även när skadan inte täcks av kaskoförsäkring eller P&I. Inom fältet Freight, Demurrage and Defence, kan våra specialister hjälpa dig att utarbeta din motbevisning vid tvister om fartygsprestanda och om hamn och kajplats samt nybyggnation, för att nämna några exempel. Eftersom vi är experter inom samtliga dessa fält genomför vi inspektioner och uppträder regelbundet som sakkunniga i domstol.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region