SV

Fartygslast

Inspektion av alla typer av last, från flytande bulk och torrbulk till kyld last och projektlast

Varje typ av last kräver särskild hantering och sakkunskap: alltifrån kemisk analys och teknik till fullskalig projektledning. När det handlar om skador på last är orsakerna praktiskt taget oändliga och kan uppkomma i många olika etapper längs transportkedjan.

För exempelvis flytande last är det ytterst viktigt att ta prover vid varje etapp. För frukt uppstår alltid frågan om skadan skett under transporten eller till följd av något som inträffande före transporten eller efter lossningen? Eller tänk dig utmaningarna vid lastning, stuvning och lossning av stålprodukter och projektlast. Vi har djupgående kunskap om alla typer av last och alla transportsätt:

  • flytande bulk och torrbulk
  • containerlast och kyld containerlast
  • styckgods och projektlast

Förebygga och minimera förluster

Vi gör mer än att bara inspektera last, lasttankar och containrar. Vi gör också allt vi kan för att hjälpa våra kunder att minimera och förebygga förluster: alltifrån att separera oskadad torr bulklast och blanda och rekonditionera flytande last, till att utföra inspektioner av projektlast före och efter lastning och lossning, stuvning och surrning.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region