SV

Bilbesiktningar

Hjälper fordonslogistikbranschen med fordonsbesiktningar och terminalinspektioner i alla större hamnar

Hundratusentals fordon transporteras till sjöss varje år, och många tusen av dem skadas under färden. Biltillverkare, terminaloperatörer, logistikleverantörer och rederier gynnas alla av att veta exakt vad som har hänt, när och hur. Det är därför som fordonsbesiktningar är viktiga i varje etapp längs transportkedjan, inklusive i alla större knutpunkter för fordonslogistik.

För att assistera alla berörda parter finns Van Ameyde Specialists nätverk för besiktning i alla större hamnar och kan tillhandahålla följande:

  • leveransinspektioner vid första stoppet (First Point of Rest)
  • inspektioner före lastning och lossning
  • inspektioner vid fordonsterminaler och rådgivning

Förebyggande av förluster i logistikkedjan

Transport av fordon från tillverkare till återförsäljare runt om i världen kan innebära långa resor till sjöss, på vägar, järnvägar och vattenvägar. Vi kombinerar vår djupa kunskap om fordonslogistik, CMR och sjöansvar med data från hundratusentals bilbesiktningar för att ge våra kunder råd om hur de kan förebygga skador. Så att du kan begränsa din exponering.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region