SV

Gränsöverskridande trafikskadereglering

Förbättrar skaderegleringen i enlighet med Gröna kort-samarbetet och EU:s motorförsäkringsdirektiv

Fordonsförsäkringsbolag måste följa avtalet för Gröna kort-samarbetet samt EU:s motorförsäkringsdirektiv. Därför är det viktigt att ha ett nätverk av korrespondenter och representanter i samtliga länder som omfattas av regelverket. Den största utmaningen är att hitta ett sätt att kontrollera processen och ersättningskostnaderna. Det är inte utan anledning som fler och fler försäkringsbolag går över till en enda tjänsteleverantör och ett samordnat globalt skaderegleringssystem. Van Ameyde erbjuder:

  • tillgång till fler än 700 experter på skadereglering och juridik via en enda kontaktpunkt
  • hjälp med att eliminera onödiga kostnader i skaderegleringen samt att minska ersättningsreserverna, tack vare en enhetlig och flerspråkiga plattform
  • garanterad kvalitet och kontroll över processen

 

En enhetlig plattform för all skadereglering

Mer information om Van Ameydes utlandsreglering gällande trafikskador finns i Roadmap to International Claims Handling Optimisation.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region