Get the latest on Van Ameyde's response to the coronavirus
SV

Lösningar vid anhopning av ärenden

Våra lösningar vid anhopning av ärenden hjälper dig att hantera personalbrist på skadeförsäkrings- och företagsförsäkringsavdelningarna

Personalbrist på grund av naturkatastrofer eller influensaepidemier – oavsett vad som har orsakat krisen så förväntar sig försäkringstagarna att ni svarar i telefonen och handlägger deras ärenden snabbt och konsekvent. Så hur ska du infria löftena till försäkringstagarna när ni är underbemannade? 

Det är praktiskt taget omöjligt att alltid ha rätt antal personer med rätt kompetens på plats internt. Men hos Van Ameyde har vi det för att kunna:

  • ta hand om tusentals ärenden åt gången
  • ta hand om specifika privat- eller företagsärenden, inklusive personskadekrav;
  • ta över mottagandet av skadeanmälningar, både online och per telefon.

Vi agerar snabbt när behovet är som störst. Vi upprättar snabbt säkra anslutningar mellan dina och våra lokaler.

Skadereglering av tusentals ärenden på distans

Därefter börjar vi snabbt hantera ärendena så att dina kunder kan känna att de är i trygga händer. Du behöver heller inte oroa dig över integritets- eller säkerhetsfrågor eftersom vi efterlever GDPR fullt ut, samtidigt som våra system för att förebygga it-brottslighet håller toppklass. Det är därför vi har en ISO 27001:2013-certifiering.

Contact us

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Anders Grotte

Hitta ett kontor I din region