SV

Skadereglering i klartext

För alla som är intresserade av Van Ameyde men inte vet exakt vad skadereglering är…

Förr eller senare drabbas vi alla av skador. Du kanske oavsiktligt råkar skada någon annans ägodelar eller upptäcker att dina egna har skadats. Lyckligtvis har du försäkrat de flesta av dina ägodelar: din bil, ditt hem, dina möbler och husgeråd. Du har förmodligen också reseförsäkring och ansvarsförsäkring. Samtliga dessa tillhör kategorin sakförsäkringar. Du vet inte egentligen vad ditt försäkringsavtal gör för dig förrän du verkligen drabbas av skada eller förlust. Om det händer är det upp till skaderegleraren att reglera din skada så snabbt och effektivt som möjligt. När du anmäler en skada utlöser du en komplicerad process som du som försäkrad kanske inte känner till.

Vad är skadereglering?

Skadereglering är ett samlingsbegrepp för allt arbete som Van Ameyde utför för personer eller företag som lidit skada och för försäkringsgivaren. Vad ingår i detta arbete?

  • Registrering av skadeanmälan (per telefon, mejl, post eller på nätet), vilket automatiskt öppnar kundärendet.
  • Kontroll av täckningen: är skadan försäkrad och upp till vilket belopp? Begäran om handlingar som polisrapporter om trafikolyckor, läkarrapporter om personskador, fakturor etc.
  • Fastställande av vilken part som ansvarar för skadan om en annan part är inblandad.
  • Fastställande av skadebeloppet och anlitande av en skadereglerare om det behövs.
  • Arrangerande av reparation av skadan eller transport tillbaka hem om skadan inträffat utomlands.
  • Utbetalning av ersättning till den försäkrade.
  • Återvinning av förluster från ansvariga tredje parter, i förekommande fall.
  • Rapportering till vår kund (försäkringsgivaren), inklusive administrativ information, som visar t.ex. statusen för alla deras skadeärenden och de totala beloppen som ska reserveras och betalas.
  • Kontroller för att förebygga bedrägerier.

Vi hanterar varje år hundratusentals försäkringskrav i hela Europa!

IT möjliggör tillgodoseende

av kundkraven och regelefterlevnad

Att arbeta för hundratals kunder och tusentals ersättningssökande i hela Europa innebär en utmaning: hur ska varje kunds exakta önskemål och kvalitetskrav uppfyllas samtidigt som den nationella och europeiska lagstiftningen följs? Van Ameydes svar är en kontinuerlig utveckling av IT-funktioner för flexibel SaaS (software as a service, även kallat molntjänster), som baseras på företagets plattform för internationell skadehantering. Villkor i servicenivåavtal och tillämplig lagstiftning bestämmer stegen i den aktivitetsstyrda skadehanteringsprocessen. Därför vet våra skadereglerare exakt vad de ska göra för varje kund och när de ska göra det.

Eftersom Van Ameyde hanterar mycket känsliga personuppgifter är dess interna IT-organisation (Zero)70 ISO 27001:2013-certifierad för sin informationssäkerhetshantering.