SV

Securing Darag’s “origin of value” story

Solutions|Systems

Den ledande internationella försäkrings- och återförsäkringskoncernen Darag är specialister på att ta över portföljer med avskrivna försäkringskrav och tillhandahålla lösningar för kapitallättnad. Som Darag-partner är Van Ameyde stolta över att hjälpa till med att säkra Darags framgångar med en proaktiv runoff-skadereglering som fungerar.

Ambitions driven by capital and people

För Darag handlar allt om värde, banrekord och lagefterlevnad. Företaget grundades 1949 i Tyskland som underwriter. År 2009 var en nyskapande och dramatisk vändpunkt för Darag, eftersom man blev den första kontinentaleuropeiska återförsäkraren som tillhandahåller slutgiltiga runoff-lösningar via förvärv, portföljöverlåtelser och stabil tillväxt. När detta publiceras har Darag slutfört 33 runoff-transaktioner i 18 länder till ett värde av över 1,1 miljarder euro.

Darags vision drivs av kapital och människor. Företagets flerspråkiga och mångkulturella team levererar gränsöverskridande lösningar som är skräddarsydda för lokala behov. I takt med att Darag fortsätter att växa har företaget förstått vikten av skalbarhet och förmågan att betjäna alla sina marknader lokalt. Det är här som Van Ameydes sakkunskap, storlek och globala nätverk kommer in i bilden. Van Ameyde tryggar Darags fortlöpande tillväxt genom en komplett tjänst för skadereglering för att frigöra reserver och administrera konton till de avslutats. Vi finns där för dem även när det gäller service. Darag vill ge sina skadelidande högsta servicenivå, något som vi har visat att vi kan leverera, om och om igen.

Det här är Darags vision. Vilken är er?
”Van Ameyde är kunniga och erfarna på sitt område, vilket garanterar en konstruktiv arbetsrelation under hela projekttiden.”
Alan Barlow Group Claims Officer DARAG

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region