SV

Securing Omocom’s ‘circular economy’ story

Solutions|Systems

Den svenska mikroförsäkringsgivaren Omocom siktar på att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi genom att tillhandahålla snabba och enkla mikroförsäkringar för alla slags plattformar och företag som arbetar med delning och uthyrning.

Securing all our futures

Omocom är ett försäkringsbolag i Stockholm som erbjuder mikroförsäkringslösningar till den framväxande delningsekonomin. Idén till Omocom föddes när företagets grundare arbetade som experter inom e-handel. De intervjuade Sveriges ledande försäkringsbolag om hur de planerade att täcka de stora belopp som för närvarande är oförsäkrade i delningsekonomin. När de fick veta att försäkringsbolagen hade problem att omvandla sina traditionella produkter bestämde de sig för att själva ta fram en försäkringslösning för delningsekonomin.

Idag finns Omocom på plattformar som gör det möjligt för människor att hyra bil, verktyg, bostäder, båtar, lagringsutrymme med mera. Saker, utrymmen, fordon, som de formulerar det. Men att erbjuda flexibla försäkringslösningar på ett enkelt sätt är bara en del av ekvationen. Det andra elementet i Omocoms vision att hjälpa människor att dra nytta av sina delade saker är att se till att kunderna förblir nöjda när någonting går fel. Därför har Omocom ingått partnerskap med Van Ameyde för att få tillgång till kompetenta skadereglerare. Omocom vet nämligen att Van Ameyde levererar, oavsett om det handlar om ett komplext skadeståndskrav eller att helt enkelt garantera att det finns tillräckligt många skadereglerare för att klara arbetet.

Vi vill att Omocom ska bli framgångsrikt som företag och koncept. Vi håller dem om ryggen så att de själva kan fokusera på att göra delning möjligt för alla och uppmuntra människor att delta i delningsekonomin.

Det här är Omocoms vision. Vilken är er?
”Delningsekonomin kräver förtroende för att fungera. Genom att arbeta med Van Ameyde kan vi erbjuda den trygghet människor behöver känna innan de vågar ta steget.”
Ola Lowden Omocom

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region