SV

Specialister

“Skilled expertise
wherever and whenever
you need it”

Van Ameyde Specialists och vårt nätverk av erfarna skadereglerare, inspektörer och handläggare finns här för dig, nästan oavsett bransch.

För att kunna hantera komplexa kommersiella risker krävs ett knivskarpt fokus på kvalitet, noggrann kontroll över de totala skadekostnaderna samt god hantering av relationen med alla inblandade.

Kompetensen hos dina skadereglerare, inspektörer och handläggare kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Securing stories through unrivalled expertise

Vårt globala nätverk för fartygsinspektion uppfyller alla standarder som sjöförsäkringsgivare, rederier och P&I-klubbar kräver. Van Ameyde Specialists tillhandahåller också kunskapsintensiva tjänster på områden som sakförsäkring, ansvarsförsäkring, personskadeförsäkring och avbrottsförsäkring. Du kan lita på att våra auktoriserade skadereglerare, inspektörer och handläggare hanterar din kundhistoria med omsorg och kompetens.

Sjöfart och transport

Sjöansvar

Oberoende och objektiv utredning av skadeståndskrav för sjöfartsindustrin som helhet

Läs mer om Ameyde Marine >

Riskbedömning och olycksförebyggande

Alltifrån garantibesiktning av fartyg till JH143-inspektioner av skeppsvarv och nybyggnationsprojekt

Läs mer om Ameyde Marine >

Fartygslast

Inspektioner av alla typer av fartygslast, från flytande bulk och torrbulk till kyld last och projektlast

Läs mer om Ameyde Marine >

Bilbesiktningar

Stöder fordonslogistik i alla större hamnar

Läs mer om Ameyde Marine >

Kasko

Inspektioner av landbaserad utrustning, fartyg, offshoreanläggningar samt fasta och flytande objekt

Läs mer om Ameyde Marine >

Sak-, anläggnings- och ansvarsförsäkring

Sakförsäkring

Hemförsäkringar och sakförsäkringar för företag med kompetenta och erfarna skadereglerare

Läs mer >

Personskada

Medmänsklighet samt juridisk och medicinsk sakkunskap för att hjälpa människor att gå vidare med sina liv

Läs mer >

Ansvar

Skyddar din kunds företagsidentitet med heltäckande hantering av skadeståndskrav

Läs mer >

Anläggning och konstruktion

Specialiserade skadereglerare för hela spektrumet av allriskförsäkringar för byggnation, konstruktion och anläggning

Läs mer >

Med framtiden för ögonen

Få idéer och de senaste branschnyheterna från Van Ameyde. Under de 75 år som vi har varit verksamma har vi fått många insikter och bred kunskap som vi använder varje dag för att hjälpa dig till fortsatta framgångar. Fler artiklar