Get the latest on Van Ameyde's response to the coronavirus
SV

Lösningar

Unseen yet at the heart of your daily operations

Van Ameyde tillhandahåller heltäckande lösningar, alltifrån den första skadeanmälan till beslut, reglering och skadeersättning.

Mottot ”Securing your unique story” betyder att vi alltid levererar det som utlovas. Det är viktigt för försäkringstagare att deras försäkringsärenden blir hanterade snabbt och de ska inte påverkas av perioder av toppbelastning eller personalbrist. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på skadekostnaderna.

Eftersom vi arbetar för hundratals olika försäkringsleverantörer och egenförsäkrade organisationer över hela världen, förstår vi din verksamhet bättre än någon annan. Det är därför vi kan erbjuda den bästa lösningen för din affärsmodell och kundhistoria.

Våra bemanningslösningar hjälper dig att klara tillfällig kapacitetsbrist på dina skaderegleringsavdelningar. På längre sikt kan vi också bland annat ta hand om hela skaderegleringsprocessen. Eller så kan du välja att få hjälp med vissa portföljer, till exempel internationell representation enligt förordningarna för Grönt kort och EU:s motorförsäkringsdirektiv och samtidigt behålla vissa funktioner internt.

From outsourcing to interim staffing solutions

Våra bemanningslösningar hjälper dig att klara tillfällig kapacitetsbrist på dina skaderegleringsavdelningar. På längre sikt kan vi också bland annat ta hand om hela skaderegleringsprocessen. Eller så kan du välja att få hjälp med vissa portföljer, till exempel internationell representation enligt förordningarna för Grönt kort och EUs motorförsäkringsdirektiv och samtidigt behålla vissa funktioner internt.

Oavsett vilket alternativ du väljer så kommer vårt kompetenta specialistteam att göra din historia till sin. Vi verkar i det fördolda mitt i din dagliga verksamhet så att dina kunder ska få upplevelsen de förväntar sig.

Select your service

Lösningar vid anhopning av ärenden

Skadereglering på distans för att klara kapacitetsunderskott

Lär mer >

Självförsäkrings- och captive-lösningar

En enda leverantör för skadereglering och ersättning av oförsäkrade förluster

Lär mer >

Freedom of Services-representation

Hjälper till att expandera försäkringsinitiativ till andra länder till en minimal startkostnad

Lär mer >

Bemannings-
lösningar

Erfarna skadereglerare hjälper till vid personalbrist

Lär mer >

Runoff-lösningar

Kontrollerar skadeersättningsutgifterna och påskyndar minskningen av skulder

Lär mer >

Skadereglerings-
lösningar

Pressar ned skadekostnaderna och ökar kundnöjdheten

Lär mer >

Gränsöverskridande lösningar för fordons-
skadereglering

Skadereglering enligt Grönt kort och EU:s motorförsäkringsdirektiv

Lär mer >

Client stories

Securing Omocom’s ‘circular economy’ story

Services:

Solutions|Systems

Den svenska mikroförsäkringsgivaren Omocom siktar på att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi genom att tillhandahålla snabba och enkla mikroförsäkringar för alla slags plattformar och företag som arbetar med delning och uthyrning.

LÄS MER

Securing Lemonade’s ”instant everything” story

Services:

Solutions|Systems

Försäkringsmarknadens mest omtalade förnyare Lemonade tar hjälp av av artificiell intelligens och drivs av tanken om samhällets bästa. När bolaget officiellt presenterade sin försäkring för den europeiska marknaden kom Van Ameyde omedelbart in i bilden.

LÄS MER
Fler historier

Med framtiden för ögonen

Få idéer och de senaste branschnyheterna från Van Ameyde. Under de 75 år som vi har varit verksamma har vi fått många insikter och bred kunskap som vi använder varje dag för att hjälpa dig till fortsatta framgångar. Fler artiklar

Samarbetspartners

3 min reading

Micro-insurer omocom partners with Van Ameyde

Lär mer >

Försäkringslagstiftning

4 min reading

EU ändrar 2009 års direktiv om motorfordonsförsäkring

Lär mer >

Samarbetspartners

4 min reading

Van Ameyde ingår partnerskap med Lemonade

Lär mer >

Digital transformation

8 min reading

Den digitala livscykeln för hantering av skadeanspråk

Lär mer >