SV

Anpassad utveckling

Utveckla applikationer för sak- och olycksförsäkringar samt skadereglering snabbt genom att använda OutSystems lowcode-plattform.

Våra Insurance och Claims Suites täcker de allra flesta moduler som används i försäkringsbranschen. Eftersom innovationer sker snabbt på försäkringsmarknaden är det bra att veta att våra kompetenta OutSystems-utvecklare kan hjälpa er med specifika anpassade funktioner om det behövs.

Genom att använda OutSystems #1 lowcode-plattform kan vi skapa applikationer:

  • Snabbare än genom att använda traditionella utvecklingsmetoder;
  • För de kanaler som dina kunder föredrar;
  • Med full varumärkesidentifiering och anpassning.

Snabbt och uppkopplat

Vi kombinerar befintliga moduler med specialutvecklade appar för att tillgodose dina och dina kunders behov, från kundsjälvbetjäning till kundsupport. Snabbt och utan att försämra anslutningarna till dina egna system, externa appar och plattformar. Låt oss hjälpa dig att ”secure your story and accelerate your digital transformation”.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Anders Grotte

Hitta ett kontor I din region