SV

Sakförsäkring

Hemförsäkringar och sakförsäkringar för företag i våra skadereglerares trygga händer

Sakskador rubbar människors liv och företags verksamheter. Stormar, översvämningar, brand, explosioner och jordbävningar: Vad som än är orsaken är det upp till skaderegleraren att ta kontroll och minimera skadan. När det gäller företag innebär detta också att återuppta verksamheten så snart som möjligt, för att begränsa avbrottet till ett minimum. Van Ameydes sakförsäkringsspecialister är experter på:

  • stora och komplexa skador
  • katastrofinsatser
  • verksamhetsavbrott

Särskilt utsedda team av skadereglerare och tekniska inspektörer

Sakskador är så varierande att det krävs särskilt utsedda team med skadereglerare och tekniska inspektörer för att hantera dem korrekt. Vi agerar på uppdrag av försäkringsgivare, självförsäkrade företag och myndigheter för att minimera konsekvenserna av varje händelse, oavsett orsak, storlek eller plats. För att hjälpa människor att återgå till sin vardag. För att se till att företag kan återställa sin infrastruktur och sin verksamhet.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region