SV

Personskada

Medmänsklighet och rättslig, försäkringsteknisk och medicinsk expertis för att hjälpa människor att återuppta sina liv och återgå i arbete

Ingen vaknar upp på morgonen fast besluten om att orsaka olyckor och skador. Ändå inträffar de varje dag. Oavsiktligt, och tyvärr också på grund av vårdslöshet. Resultatet: skadeståndskrav. För försäkringsleverantörer och arbetsgivare hanterar Van Ameyde Specialists personskadekrav som uppkommer på grund av:

  • trafikolyckor
  • medicinsk felbehandling
  • arbetsgivaransvar

När man har att göra med skadelidande blir social kompetens lika viktigt som medicinsk, försäkringsteknisk och juridisk sakkunskap. Det kan vara en utmaning att bemöta människor känslomässigt och praktiskt, och samtidigt ta till vara på försäkringstagarnas intressen.

Människor får hjälp att gå vidare med sina liv

Det är därför våra mycket erfarna personskadeexperter prioriterar att hjälpa människor att återuppta sina liv och om möjligt återgå i arbete – utan att tappa fokus på frågan om skadeståndsansvar och skälig ersättning.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region