SV

Ansvar

Skydda dina kunders varumärke med heltäckande handläggnings- och utredningskompetens och fastställande av korrekt ersättningsnivå

Skadeståndsansvar förekommer i många skepnader och storlekar. Defekta produkter, skadade patienter, industrikatastrofer: Det är inte enbart de ekonomiska konsekvenserna du behöver oroa dig för. Det handlar också om konsumenternas förtroende, om varumärkets anseende, om att skydda människor och miljö. Vi tillhandahåller heltäckande tjänster för hantering, utredning och kvantifiering av alla tredjepartskrav. Detta inbegriper, men är inte begränsat till följande:

  • krav relaterade till allmän ansvarsskyldighet, arbetsgivaransvar och produktansvar
  • yrkesmässiga skadeståndskrav
  • personskadekrav

Särskilt utsedda ansvarsspecialister skyddar din kunds varumärke

Det finns två huvudfaktorer för varumärkesskydd: att ta hand om intressenterna på ett bra sätt och att säkerställa en rättvis behandling. Under hela processen, från undersökning på plats, förlustminimering och undersökning av omständigheterna till skadereglering, månar våra specialister om din kunds varumärke, personal, kunder och andra intressenter. Vi anpassar vår strategi till skadeståndskravet och berörda parter, och strävar alltid efter en snabb lösning och efter att begränsa ersättningskostnaderna.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region