SV

Bemanning

Lös med personalbristen på skaderegleringsavdelningen med vår pool av erfarna skadereglerare 

Försäkringar finns till för att infria löften i situationer som är av avgörande betydelse för försäkringstagarna. När försäkringstagare drabbas av skador vill de att deras ärenden ska handläggas snabbt. Perioder med hög belastning, semestrar eller sjukdom sätter stor press på skaderegleringsavdelningar, och då finns vi här med tillfällig personal från en tillförlitlig källa. Experter som snabbt kan få tillbaka skaderegleringsavdelningen på fötter. Ett reservlag med skadereglerare som är:

 

  • erfarna inom alla skadeförsäkringsområden, inklusive personskadeförsäkringar och företagsförsäkringar
  • experter som lätt kan anpassa sig till olika företagskulturer och arbetsmetoder
  • yrkeskunniga och som vet hur man arbetar med de vanligaste försäkringssystemen, vilket minskar utbildningstiden betydligt

Tillfällig bemanning för skaderegleringsavdelningar

Van Ameyde Interim Professionals har de kompetenta och flexibla medarbetare som du behöver under en kris. Vi har kapaciteten och kompetensen för att omedelbart lösa din personalbrist och infria dina försäkringstagares förväntningar.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region