SV

Skadereglerings-
lösningar

Sänk skadekostnaderna och öka kundnöjdheten med lösningar för outsourcad skadereglering på privat- och företagsmarknaderna

Det är viktigt att försäkringstagarna upplever att skaderegleringen går smidigt. Det är också försäkringsgivarnas största utmaning.

Frågorna sträcker sig från personalkapaciteten på skaderegleringsavdelningen till IT-utveckling.

Inte undra på att både etablerade aktörer och nystartade InsurTech-företag väljer att outsourca sin skadereglering till Van Ameyde.

Van Ameydes lösningar för skadereglering: 

  • ger nöjdare försäkringstagare
  • pressar ned ersättningskostnaderna
  • säkrar regelefterlevnad och kontroll

Våra erfarna skadehandläggare tar sig an din historia som sin egen. Vi behandlar era kunder som våra egna.

Kundernas intressen i trygga händer

Våra teknikdrivna processer, som har förstärkts med robotteknik och intelligent automatisering, ökar noggrannheten och effektiviteten. När det gäller GDPR-efterlevnad och hantering av informationssäkerhet är Van Ameyde ett riktmärke på skaderegleringsmarknaden med sin ISO 27001:2013-certifiering. 

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region