SV

Runoff-lösningar

Kontrollera skadekostnaderna och maximera skuldreduktionen med korrekta skuldbedömningar och en proaktiv runoff-skadereglering 

Så snart ett beslut fattats om att avveckla försäkringsavtal eller affärsområden måste skulder bedömas korrekt med hänsyn till kraven Solvens II. Dessutom behöver portföljerna för runoff-verksamheter fortfarande administreras. Allt detta gör att det är viktigt med en effektiv, proaktiv runoff-hantering för att lätta kapitalbördan från Solvens II, säkra avkastningar och trygga försäkringstagarnas intressen. 

Van Ameydes runoff-lösningar gör att ersättningsreserverna för kända krav och IBNR-krav (inträffade men inte rapporterade skador) får en korrekt bedömning. Dessutom erbjuder vi proaktiv transeuropeisk skadereglering inom alla skadeförsäkringsområden.

Med våra tjänster kan du: 

  • kontrollera skadeersättningskostnaderna
  • ge en bra service och hålla försäkringstagarna nöjda
  • maximera skuldreduktionen, frigöra kapital

Skuldbedömning och runoff-skadereglering

Det kan vara en extra stor utmaning att infria löften till kunderna i runoff-portföljer när uppmärksamheten flyttas till nya affärsverksamheter. Dina kunders intressen kan vara trygga hos Van Ameyde eftersom våra tjänster och system är väl rustade för att garantera nöjda kunder.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region