SV

Overflow-lösningar

Våra overflow-lösningar hjälper bolag att hantera ett ökat skadetryck.

Orsaken till det ökade trycket kan vara allt från naturkatastrofer till influensaepidemier – men oavsett vad som har orsakat krisen så förväntar sig försäkringstagarna att ni svarar i telefonen och handlägger deras ärenden snabbt och korrekt. 

Det är praktiskt taget omöjligt att alltid ha rätt antal personer med rätt kompetens internt i alla givna situationer. Van Ameyde kan snabbt hjälpa till med olika overflow-lösningar där ni bestämmer hur mycket ni hanterar själva och när vi kommer in i bilden. Vi är alltid beredda att:

  • ta hand om tusentals ärenden åt gången
  • ta hand om specifika privat- eller företagsskador, inklusive komplicerade personskador
  • ta över mottagandet och hanteringen av skadeanmälningar, både online och per telefon
  • hjälpa till med internutbildning
  • all typ av kundservice

Vi agerar snabbt när behovet är som störst, och vi upprättar säkra anslutningar mellan era och våra lokaler.

Trygg skadereglering        på distans

Därefter börjar vi snabbt hantera ärendena så att dina kunder kan känna att de är i trygga händer. Ni behöver aldrig oroa er över integritets- eller säkerhetsfrågor. Vi efterlever GDPR fullt ut, samtidigt som våra system för att förebygga IT-brottslighet håller toppklass. Det är därför vi har en ISO 27001:2013-certifiering.

Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam eller använd vår office locator för att hitta kontaktdetaljer till ditt lokala Van Ameydekontor.

Hitta ett kontor I din region